เว็บสำเร็จรูป ระบบเอนกประสงค์ สำหรับหน่วยงานและองค์กรต่างๆ
เว็บสำเร็จรูป รองรับมือถือ หลากหลายแพ็คเก็จ
เว็บไซต์สำเร็จรูป ระบบจองแพ็คเก็จทัวร์
เว็บไซต์สำเร็จรูป ระบบร้านค้าออนไลน์

ผู้สนับสนุน

ทัวร์วังเวียง 3 วัน 2 คืน ชม ธรรมชาติ ของเมืองวังเวียง มีกิจกรรม ให้ความสนุกแก่ท่านเยอะมากๆ

ผู้สนับสนุน


ทัวร์วังเวียง  วังเวียง เที่ยววังเวียง ทัวร์วังเวียงเวียงจันทร์ ทัวร์เวียงจันทร์วังเวียง ทัวร์หลวงพระบาง ทัวร์เวียงจันทร์ หลวงพระบาง
ทัวร์ลาวใต้ ลาวใต้ ทัวร์ปากเซ ทัวร์จำปาสัก แลนด์ลาวใต้ แลนด์ลาว เที่ยวลาวใต้ 

ทัวร์วังเวียง 3 วัน 2 คืน แบบธรรมชาติ มีกิจกรรมสนุกๆมากมายให้ท่านได้สัมผัส 

วันที่ 1 หนองคาย –ล่องเรือเขื่อนน้ำงืม-วังเวียง 
07.00 น. รับคณะที่สนามบินอุดรธานี และเดินทางสู่หนองคาย
09.00 น. เดินทางสู่ด่านชายแดน ไทย-ลาว พร้อมทำเอกสารข้ามด่าน และออกจากเมืองเวียงจันทน์ เพื่อมุ่งหน้าสู่ เขื่อนไฟฟ้าน้ำงืม ซึ่งตั้งอยู่ห่างจาก นครหลวงเวียงจันทน์ ประมาณ 90 กิโลเมตร สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2515 มีลักษณะเป็นทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ กักเก็บน้ำในลำน้ำงึมเอาไว้ เขื่อนน้ำงึมแห่งนี้สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ในปริมาณที่มากพอสำหรับใช้ในนครเวียงจันทน์ และยังมีเหลือพอส่งออกมาขายทางฝั่งไทย
12.30 น.เดินทางถึงเขื่อนน้ำงึม ล่องเรือชมเขื่อนน้ำงึม ชมความงามของธรรมชาติเหนือเขื่อน ซึ่งมีเกาะแก่งต่างๆสวยงาม ถ่ายรูปกันแบบจุใจ พร้อมรับประทานอาหารกลางวันรับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1) 
14.00 น. หลังจากนั้น นำคณะมุ่งหน้าสู่ เมือง